Hands holding a globe
Safety on the road, at work and at home

O DEKRA

Ko smo i šta radimo

Osnovana 1925. godine da bi se obezbedila bezbednost na putevima zahvaljujući inspekciji vozila, danas je DEKRA najveća svetska nezavisna nelistirana ekspertska organizacija u sektoru testiranja, inspekcije i sertifikacije. Kao globalni dobavljač sveobuhvatnih usluga i rešenja, pomažemo našim klijentima da poboljšaju svoju bezbednost, sigurnost i održivost.