Otisak

DEKRA SE
Handwerkstrasse 15
70565 Štutgart
Nemačka
tel : + 49. 711. 78 61-0
fax : + 49. 711. 78 61-2240
info@dekra. com
Predsedavanje Nadzornim odborom:
Stefan Kölbl
Ovlašćeni predstavnici Upravnog odbora:
Stan Zurkiewicz (predsedavajući)
Ulrike Hetzel
Wolfgang Linsenmaier
Registarski sud: Lokalni sud u Štutgartu
Komercijalni registar HRB broj: 734316
Identifikacioni broj PDV-a: DE 185 284 497
Odgovoran za sadržaj:
DEKRA SE
Korporativni marketing & prodaja
Mark Thomä

Odricanje odgovornosti

Sva prava zadržana.
Ovaj sajt je nastao sa velikom negom. DEKRA čini informacije dostupnim bez garancije ili garancije bilo koje vrste, bilo da su eksplicitne ili podrazumevane. Čak i ako pretpostavimo da su informacije koje smo nam dali tačne, mogu da uključuju greške ili netačnosti.
DEKRA ne prepoznaje ne-DEKRA sadržaj u oblastima do kojih se može doći putem linkova sa DEKRA Veb lokacije (www.dekra.com ili nekog drugog DEKRA domena) kao sopstveni i ne preuzima nikakvu odgovornost za njega. DeKRA posebno ne podleže bilo kakvoj obavezi pregledanja sadržaja. DEKRA se izričito distancira od informacija koje krše važeći zakon ili zajedničku pristojnost.
Sajt DEKRA je zaštićen autorskim pravima, pravom na intelektualnu svojinu i svim drugim relevantnim pravima. Programi , slike, tekst i informacije sadržane u njemu su intelektualna svojina DEKRA pod uslovom da ne postoje druga prava intelektualne svojine. Dupliranje, distribucija, skladištenje, slanje, prenos i reprodukcija sadržaja bez pismene saglasnosti DEKRA je izričito zabranjeno. Zadržavamo pravo da napravimo tehničke izmene i greške.
Kontaktirajte DEKRA, Štutgart direktno za više informacija.
Copyright © DEKRA