DEKRA Vizija

Bit ćemo globalni partner za siguran, siguran i održiv svijet

Naša vizija je da postanemo globalni partner za siguran, siguran i održiv svijet do proslave naše 100. godišnjice 2025.
Sigurnost i sigurnost su među osnovnim ljudskim potrebama i bitni su kao i zrak koji udišemo. Izuzetno je važno, posebno u našem visoko razvijenom svijetu, da sigurnost i sigurnost nikada ne uzimamo zdravo za gotovo. Kao jedan od vodećih svjetskih pružatelja stručnih usluga, DEKRA radi za sigurniji svijet od osnivanja kompanije 1925. Tokom godina, naša stručnost je značajno doprinijela smanjenju rizika od nesreća i povreda.
Za nas sigurnost i sigurnost također uključuje djelovanje na održiv način kako bismo očuvali naš svijet za buduće generacije. Imamo samo ovaj jedan svijet i svi smo zajedno odgovorni za njega.

Kao lider u industriji testiranja, sertifikacije i inspekcije, naša vizija je osigurati da proizvodi, sredstva i tehnologije budu sigurni, sigurni i održivi – naša uloga je da ljudima pružimo povjerenje.

Stan Zurkiewicz, predsjednik Upravnog odbora DEKRA e.V. i DEKRA SE

Osiguravamo sigurnost, sigurnost i održivost u tri oblasti života na putu, na poslu i kod kuće

Sigurnost je osnovna potreba za svakoga. Povrede i smrtni slučajevi koji se mogu sprečiti mogu se desiti na putu, na poslu ili kod kuće. Znamo da se mnoge nesreće mogu izbjeći. Zato želimo pomoći da se njihov broj smanji:
  • podržavanjem razvoja, specifikacije, upotrebe i održavanja tehničkih uređaja i opreme koja se koristi bilo na putu, na poslu ili kod kuće.
  • razvojem i poboljšanjem standarda i smjernica koje osiguravaju optimalne sigurnosne performanse.
  • promicanjem svijesti o sigurnosti, znanja o sigurnosti i ponašanja usmjerenog na sigurnost.

Naši zaposleni su naša duša i identitet

Najbolji ciljevi i vizije su besmisleni bez ljudi iza njih koji vjeruju u njih, žive ih i rade na njihovom ostvarivanju svaki dan. Svi mi u DEKRI možemo samo zajedno ostvariti svoje ambiciozne i važne ciljeve. U tu svrhu, nametnuli smo sebi pet ljudskih vrijednosti kao vodič za svakodnevno ponašanje svih zaposlenika DEKRA-e širom svijeta. Tih pet ljudskih vrijednosti su:
Odgovornost za sigurnost
Svi u DEKRA-i svakodnevno ispunjavaju naše sigurnosne standarde. Smatramo da je sigurnost stvarna korist za nas, naše klijente, naše dionike, naše porodice i prijatelje. Ponašamo se kao uzori kako bismo osigurali sigurnost – tokom našeg rada i izvan njega.
Orijentacija prema kupcima
Svi u DEKRA-i doprinose zadovoljstvu kupaca. Neprestano se pitamo po čemu naši klijenti cijene naš rad i svakim danom ispunjavamo ta očekivanja u važećim okvirima datim u DEKRA-i.
Preduzetništvo
Svi u DEKRA-i imaju preduzetničko znanje. Stvaranje mogućnosti, prihvaćanje lične odgovornosti i primjena ekonomskog razmišljanja tipični su stavovi naše kulture, duboko ugrađeni u DNK DEKRA.
Timski duh
Svi u DEKRA-i sarađuju kako bi stvorili pozitivnu i produktivnu radnu atmosferu. Timski rad, podrška jedni drugima i razmjena znanja predstavljaju osnovu za uspjeh i budući rast naše kompanije. Saradnja, međusobno poštovanje i partnerstvo karakterišu naše djelovanje.
Integritet
Od svih u DEKRA-i se može očekivati da budu iskreni i pošteni. Pratimo zakone i postupamo u skladu sa etičkim principima. Poštujemo svoje obaveze i preuzimamo ličnu odgovornost za svoje postupke. Prilikom obavljanja naših usluga djelujemo neutralno i neovisno.

Naši korporativni principi

Razvili smo sedam korporativnih principa. Oni su naši strateški imperativi koji pomažu da našu viziju pretočimo u djelo. Ovih sedam korporativnih principa su:
Ekonomski uspjeh
Za nas ekonomski uspjeh znači postizanje profitabilnog rasta. Ovo garantuje našu nezavisnost i našu sposobnost da osiguramo sigurnost. Osim toga, fokusiramo se na jasne i dugoročne strategije koje se implementiraju uz pomoć efikasnih struktura i procesa. Rezultate našeg uspjeha dosljedno ulažemo u budućnost naše kompanije.
Rast
Značajan rast garantuje realizaciju naše misije osiguranja sigurnosti u skladu sa statutima koje su postavili naši osnivači. Rast omogućava da sve više ljudi ima koristi od naših sigurnosnih rješenja na putu, na poslu i kod kuće. Rast nam omogućava da intenziviramo naše inovacijske i investicione aktivnosti kako bismo ojačali svoju konkurentnost. Naš rast nam omogućava da budemo snažan partner za klijente svih veličina i da obezbedimo sigurna radna mesta za naše zaposlene. Fokusiramo se na organski rast, koji selektivno nadopunjujemo strateškim akvizicijama i partnerstvima s ljudima.
Fokus na korisnika
Poznajemo naše kupce i njihove potrebe stavljamo u središte našeg djelovanja. Dokazujemo se kao organizacija usmjerena na kupca – svaki dan – sa svim našim uslugama, u svemu što radimo, svuda u svijetu. Jer zadovoljstvo kupaca određuje uspjeh naše kompanije.
Globalizacija
Pratimo našu misiju globalno. Naše usluge osiguravaju sigurnost na svim kontinentima. Globalizacija podržava naš rast i omogućava nam da proširimo svoju tržišnu poziciju. Globalna orijentacija omogućava intenzivnu saradnju sa našim međunarodnim kupcima i jača pozicioniranje našeg brenda kao misaonog lidera u globalnoj bezbednosti. Naša kadrovska politika podržava i zahtijeva dalju internacionalizaciju naših ljudi.
Inovacija
Želimo unaprijed predvidjeti budući razvoj događaja. Aktivno ih oblikujemo i dizajniramo rješenja kako bismo ispunili našu misiju za dobrobit naših kupaca i za kontinuirani razvoj naše organizacije. U tom smislu, naša kompanija podstiče kreativnost i kontinuirano učenje. Pokazuje spremnost da preuzme rizike, obezbijedi potrebna sredstva i osigura kulturu otvorenih informacija i komunikacije u cijeloj kompaniji.
Integracija
Saradnja nas čini jakima: živimo kulturu saradnje preko organizacionih granica – unutar DEKRA-e kao i sa našim partnerima. Dosljedno težimo sinergijama kako bismo promovirali efikasnost i efektivnost naših struktura i procesa. Negujemo znanje i razmenu iskustava kroz naše mreže i tehnološke alate. Objedinjujemo usluge tako da naši kupci imaju koristi od naših sveobuhvatnih rješenja. Negujemo interni timski duh, jer smo DEKRA porodica.
Ljudi se fokusiraju
Naši kompetentni i posvećeni ljudi su glavna pokretačka snaga naše kompanije. Naša vizija podrazumijeva snažan fokus na ljude. Društvena i tehnička stručnost, kreativnost i inovativnost, motivacija i posvećenost su nezamjenjivi u našim ljudima. Zato im dajemo prostor da budu proaktivni i prakticiraju poduzetništvo. Shodno tome, akcenat je stavljen na učešće u uspehu kompanije i preuzimanje individualne odgovornosti. Osiguravamo atraktivno radno okruženje, jednake mogućnosti i usmjeren razvoj ljudi.