Testiranje električnih vozila

Testiranje i sertifikacija u predelu električnih vozila

Iz perspektive testiranja i sertifikacije, električna vozila okupljaju dva prethodno odvojena sveta: automobilsku industriju (ISO standarde) i elektro industriju (IEC standarde).

Testiranje vezano za električna vozila prevazilazi testiranje homologacije za vozila i njihove komponente. Takođe pokriva interfejse za punjenje i prateće sisteme koji omogućavaju EV-ima, stanicama za punjenje i sistemima zadnje kancelarije da međusobno komuniciraju.

Uvod u električna vozila

Električna vozila (EV) su se zapravo prvi put pojavila krajem 19. veka, ali su naknadno izgubila od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Sada , međutim, mnogo decenija kasnije, trend e-mobilnosti zaista skuplja tempo. Zašto se tačka prelivanja dešava sada? Prelazak na EV-ove ubrzavaju tri faktora:
 • Strože zakonodavstvo o zaštiti životne sredine (ograničenja emisije CO2 uvedena proizvođačima vozila i vlasnicima vozila)
 • Tehnološki napredak (npr. jeftinije i snažnije baterije, i infrastruktura za brže punjenje)
 • Promena ponašanja potrošača (sve veća ekološka svest i prihvatanje EV-ova)
Prelazak na EV-ove primorava proizvođače automobila da razviju nove modele hibridnih i punih električnih vozila. Očekuje se da će u narednim godinama samo u Evropi biti lansirano preko 300 novih full-EV modela.

Testiranje i sertifikacija električnih vozila

Testiranje električnih vozila (EV) prevazilazi testiranje homologacije za vozila i njihove komponente. Takođe pokriva interfejse za punjenje i prateće sisteme koji omogućavaju EV-ima, stanicama za punjenje i back-office sistemima da međusobno komuniciraju, poznati kao interoperabilnost ili testiranje usaglašenosti. Pakovanja baterija i moduli od kojih su napravljeni, koji sadrže veliki broj ćelija baterije, izvor su energije koja može biti potencijalna opasnost i, samim tim, mora biti testirana takođe. Pored toga, konformno testiranje svih električnih
komponente kao što su utikači, kablovi, konektori, žice i prekidači su važan korak i u testiranju električnih vozila.
DEKRA testiranja električnih vozila:
 • Testiranje električne bezbednosti
 • Testiranje performansi
 • Testiranje usaglašenosti i interoperabilnosti
 • Funkcionalno testiranje bezbednosti
 • EMC testiranje
 • Bežično testiranje
 • Testiranje sajber bezbednosti
 • Testiranje softvera

Testiranje EV baterija

U cilju povećanja dometa električnih vozila, pakovanja baterija postaju sve veća i kao rezultat toga teža, a nova tehnologija baterije obećava veću energetsku gustinu. Oba trenda predstavljaju sve veći potencijalni bezbednosni rizik. U DEKRA-i nudimo širok spektar rešenja za testiranje i sertifikaciju ćelija baterija i akumulatorskih modula, kao i testiranje homologacije za proizvođače kako na punom vozilu tako i na nivou komponenti.
DEKRA usluge vezane za EV baterije uključuju:
 • Funkcionalna bezbednost (ISO 26262)
 • Električna bezbednost (EN 50604, ISO 18243, IEC 62660)
 • Testiranje performansi (ISO 12405, ISO 18243, ISO 15118, IEC 62660)
 • Testiranje životne sredine
 • Testiranje razvoja
 • Testiranje valjanosti
 • Testiranje homologacije (R100, UN 38.3, R10)
 • Sertifikacija (CB, KEMA-KEUR, DEKRA Pečat, NRTL itd.)

EV interfejs za punjenje, elektronika & testiranje komponenti

Električno vozilo pokriva veoma širok spektar tehnologije i opreme. Komponente elektronike se mogu kombinovati sa mehaničkim automobilskim delovima. Sa tačke gledišta testiranja to znači da šira raznovrsnost standarda može biti relevantna.
Zahvaljujući našem nasleđu, u DEKRA imamo veliko iskustvo kako industrijskih standarda, tako i automobilskih i električnih. Od utikača, kablova i konektora do žica, prekidača, invertera i konvertora, stručnjaci DEKRA mogu da vas posavetuju o pravom pristupu testiranju i sertifikaciji u vašoj situaciji.
DEKRA EV interfejs za punjenje, elektronika i komponente obuhvataju:
 • Testiranje električne bezbednosti (ISO 17409, ISO 6469-3)
 • Interoperabilnost i testiranje usaglašenosti (ISO 15118)
 • EMC testiranje (IEC 61851-21-2)
 • Funkcionalno testiranje bezbednosti (ISO 26262)
 • Testiranje razvoja
 • Testiranje valjanosti
 • Ekološka ispitivanja (ISO 16750, ISO 19453)
 • Usluge 'Povezanog auta'