Kalibracija

DEKRA nudi sveobuhvatan spektar usluga iz oblasti Industrijskog testiranja i Inspekcije na osnovu stručnih procena, odgovarajućih procedura i profesionalne opreme.

Od 2004. godine DEKRA razvija globalnu laboratorijsku infrastrukturu i servisnu mrežu u našem Odeljenju za industrijsku inspekciju kako bi podržala našu klijentelu i industrijsko poslovanje.

Naša zaostavština testiranja, stručnosti materijala i usluga testiranja se vraća daleko iznad ovoga.
DEKRA iskustvo garantuje usluge i rešenja koja pokrivaju vaše zahteve.

Kalibracija

Pored usluga testiranja, laboratorijska mreža DEKRA takođe kalibriše niz test opreme i mernih uređaja u skladu sa međunarodnim standardima. Bilo da se radi o pritisku, temperaturi ili sili – naši DEKRA stručnjaci vrše kalibracije na svim relevantnim vrstama merne opreme kako bi osigurali njihovu tačnost i utvrdili metrološku praćenje merenja.
Kao akreditovano telo za kalibraciju treće strane, DEKRA garantuje da oprema koju koristite ispunjava ne samo najstroži industrijske standarde već i vaše individualne specifikacije. Pored toga, DEKRA nudi usluge digitalne optimizacije kao što je upravljanje aktivnostima kalibracije. Podržavamo vas u upravljanju uređajima u skladu sa vašim procesima unutrašnjeg kvaliteta i savetujemo vas o svim pitanjima vezanim za kalibraciju.